Maptun har uppdaterat sin grafiska profil

Motoroptimerings- och fordonstillbehörsföretaget Maptun grundades år 2000 och har sedan dess haft samma logotyp. Som en del av ett större varumärkesarbete uppdaterar företaget nu hela sina grafiska profil och har därmed även fått en ny logotyp.

Den nya grafiska profilen är tänkt att ge ett mer enhetligt utseende genom bolagets alla avdelningar och produkter samtidigt som den utmärker sig bland branschens andra aktörer. Maptun frångår den röda färgen till förmån för en modern blå färgpalett som samtidigt för tankarna till bolagets rötter som Saab-specialister.

Vi är ett företag med stark tillväxt och utveckling och vill tydliggöra detta med den nya företagsprofilen. Vi vill ge bolaget en större synlighet, främja en starkare kontakt med våra kunder och visa på vårt bolags fulla potential”

Fredrik Bengtsson, företagets VD och grundare

Den grafiska profilen introducerades den 25 april 2023 och kommer löpande att implementeras i företagets alla avdelningar och produkter under året. 


FILER